Dr. Özlem İnce

Dr. Özlem İnce

Lisans

2008-2013 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora

2014-2018 2014-2018 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı

Yabancı Dil

İngilizce

Dr. Özlem İnce

Diş Hekimi – Ortodonti Uzmanı

Katıldığı Bilimsel Toplantılar
25-29/10/2014 14.Uluslararası TOD Kongresi – The İmportance of Multidiciplinary Treatment
20/11/2014 TME Sempozyumu
28-30/11/2014 Dudak Damak Yarığı 1. Uluslararası Kongresi
19/12/2014 Carriere System
19-21/02/2015 TMJ: Multidiciplinary Approach
15-19/05/2015 American Association of Orthodontics Congress (AAO)
POSTER: Bone Anchoraged RME for Clefts: a 3D cephalometric evaluation
25-26/05/2015 Inter-Arch Treatment Mechanics
30/05/2015 Digital Orthodontics- İnsignia Introductory Course
02-04/11/2015 14. Uluslararası TOD Sempozyumu
POSTER: Batı İç Anadolu Bölgesindeki Bireylerde Gömülü Üst Kanin Dişlerin Konik Hüzmeli Bilgisayarlı Tomografi Yardımıyla Değerlendirilmesi
04/11/2015 14. Uluslararası TOD Sempozyumu- Ortognatik Cerrahi Yüz Estetiği
22-23/05/2016 15.TOD Bölgesel Toplantı
01-05/10/2016 15. Uluslararası TOD Kongresi
POSTER: Maksillar Darlığa Sahip Postadolesan Bireyin 4 Palatal Mini Vida Destekli Hibrit Hızlı Maksillar Genişletme Apareyi ile Tedavisi: Olgu Sunumu
26/12/2016 Dudak Damak Yarıkları Tedavisinde Ortodontinin Rolü- NazoAlveolar Şekillendirme Kursu
14/02/2017 Lazer Welding Kursu
17/03/2017 Sınıf II Maloklüzyonda Tedavi Seçenekleri / Prof. Dr. Nazan KÜÇÜKKELEŞ
5-10/06/2017 93. European Orthodontics Of Society (EOS) Montrö/ İsviçre
POSTER: Rapid Maxillary Expansion Effects Using Two Palatal Mini Screws İn Preadolescent Individual: Case Report
30/09/2017 Masterclass İn Planning of Orthognatic Surgery Course Face, Airway And Bite Concept
15/04/2018 Ortodontik Teşhis ve Tedavi Planlamasında Sefalometri /Prof. Dr. Ayşe Tuba ALTUĞ
10-12/05/2018 23. BASS Congress Iasi / Romanya
SÖZLÜ SUNUM: Cephalometric Evaluation Of The Effects Of TWIN-BLOCK Appliance In Subject With Class II Malocclusion
09/06/2018 Karma Dişlenme Dönemi Tedavileri / Prof. Dr. Arzu ARI DEMİRKAYA
13-17/10/2018 16. Uluslararası TOD Kongresi
POSTER: Açık Kapanışın İskeletsel Ankara Destekli Alışkanlık Kırıcı Aparey ile Tedavisi: Olgu Sunumu

Randevu Al