Vizyon, Misyon, Değerler

MİSYONUMUZ

Sanita Sağlık Grubu, etik ilkelerden ödün vermeden; güncel tıbbi yaklaşımları güvenilir ve en ileri koşullarda hastalara sunmayı, koruyucu sağlık hizmetlerini topluma kazandırmayı görev edinmektedir.

VİZYONUMUZ

Sanita Sağlık Grubu etik ilkelere en üst seviyede değer vererek, ağız ve diş sağlığı alanında Türkiye’de ve dünyada referans gösterilen bir kurum olmayı hedeflemektedir.

DEĞERLERİMİZ

İnsani değerleri öncelemek

Hasta sağlığı ve güvenliğine önem vermek

En ileri teknolojileri kullanmak

Çalışanların gelişimine önem vermek

Yenilikçi ve çağdaş olmak

Şeffaf olmak

Bilimsel çalışmaları her zaman desteklemek

Herkese eşit ve hakkaniyetli yaklaşmak

Etik ve güvenilir olmak