Uzman Dr. Özlem Şentürk

Uzman Dr. Özlem Şentürk

Eğitim

2014-2018 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı / 2008-2013 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Uzmanlık Alanları

Ortodonti

Yabancı Dil

İngilizce

Uzman Dr. Özlem Şentürk

Diş Hekimi - Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Mesleki hayatına Sanita’da başarıyla devam eden Dr. Özlem Şentürk, pek çok akademik aktiviteye katılım göstermektedir.

Katılım sağladığı akademik kongre, kurs ve seminerlerden bazıları şöyledir:

Kurs ve Sertifikalar

2014 14.Uluslararası TOD Kongresi
2014 14.Uluslararası TOD Kongresi – The İmportance of Multidiciplinary Treatment
2014 TME Sempozyumu
2014 Dudak Damak Yarığı 1. Uluslararası Kongresi
2014 Carriere System
2015 TMJ: Multidiciplinary Approach
2015 American Association of Orthodontics Congress (AAO)
POSTER: Bone Anchoraged RME for Clefts: a 3D cephalometric evaluation
2015 Inter-Arch Treatment Mechanics
2015 Digital Orthodontics- İnsignia Introductory Course
2015 14. Uluslararası TOD Sempozyumu
POSTER: Batı İç Anadolu Bölgesindeki Bireylerde Gömülü Üst Kanin Dişlerin Konik Hüzmeli Bilgisayarlı Tomografi Yardımıyla Değerlendirilmesi
2015 14. Uluslararası TOD Sempozyumu- Ortognatik Cerrahi Yüz Estetiği
2016 15.TOD Bölgesel Toplantı
2016 15. Uluslararası TOD Kongresi
POSTER: Maksillar Darlığa Sahip Postadolesan Bireyin 4 Palatal Mini Vida Destekli Hibrit Hızlı Maksillar Genişletme Apareyi ile Tedavisi: Olgu Sunumu
2016 Dudak Damak Yarıkları Tedavisinde Ortodontinin Rolü- NazoAlveolar Şekillendirme Kursu
2017 Lazer Welding Kursu
2017 Sınıf II Maloklüzyonda Tedavi Seçenekleri / Prof. Dr. Nazan KÜÇÜKKELEŞ
2017 93. European Orthodontics Of Society (EOS) Montrö/ İsviçre
POSTER: Rapid Maxillary Expansion Effects Using Two Palatal Mini Screws İn Preadolescent Individual: Case Report
2017 Masterclass İn Planning of Orthognatic Surgery Course Face, Airway And Bite Concept
2018 Ortodontik Teşhis ve Tedavi Planlamasında Sefalometri /Prof. Dr. Ayşe Tuba ALTUĞ
2018 23. BASS Congress Iasi / Romanya
SÖZLÜ SUNUM: Cephalometric Evaluation Of The Effects Of TWIN-BLOCK Appliance In Subject With Class II Malocclusion
2018 Karma Dişlenme Dönemi Tedavileri / Prof. Dr. Arzu ARI DEMİRKAYA
2018 16. Uluslararası TOD Kongresi
POSTER: Açık Kapanışın İskeletsel Ankraj Destekli Alışkanlık Kırıcı Aparey ile Tedavisi: Olgu Sunumu

Randevu Al