Ağız ve Diş Cerrahi Tedavilerimiz

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, genel olarak ağız içinde yer alan yumuşak dokuların (dudak, damak, dil, yanak, tükürük bezleri, kaslar v.b.), sert dokuların (diş, çene) çeşitli nedenlerle oluşan rahatsızlıklarının tedavisini yapan uzman bilim dalıdır. Ağız, Diş ve Çene Cerrahının yetkisindeki cerrahi operasyonlar, tedavinin türüne, kişinin durumuna bağlı olarak sedasyon, lokal ya da genel anestezi altında gerçekleştirilir.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi’nin tedavi alanını şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Damağa gömülü haldeki dişlerin çekimi
 • Çene ve yüz bölgesinde oluşan kırıkların tedavisi
 • Ağız, çene ve yüz bölgesinde estetik ve fonksiyonel kayıplara neden olan bozulmaların cerrahi yöntemlerle düzeltilmesi
 • Ağız, çene ve yüz bölgesindeki her çeşit enfeksiyonun cerrahi tedavisi
 • Çenelerdeki kistik ve tümör gibi oluşumların cerrahi tedavisi
 • Çene eklemi hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavisi
 • Çene ve yüz bölgesindeki ağrıların tıbbi ve cerrahi tedavisi
 • Diş kökenli kemik içi lezyonların tedavisi (Apikal Rezeksiyon)
 • Diş protezi yapımı öncesi yumuşak ve sert dokuların cerrahi olarak düzeltilmesi
 • Ağız bölgesinin yumuşak doku hastalıklarının cerrahi tedavisi
 • Dudak ve damak yarıklarının tedavisi
 • Tükürük bezi hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavisi
 • İmplant uygulamaları

Ağız ve Diş Cerrahisi bir çok rahatsızlığı bünyesinde barındırmaktadır.

Bazıları için, diş eti hastalığının veya diş çürüğünün neden olduğu hasarı onarmak, yüz travması veya yirmilik dişler ağız sağlığını beklenmedik şekillerde etkilemiş olabilir. Aynı zamanda Diş eti rahatsızlıkları, Ağız içi yara ve kanser tedavileri, kanal tedavisinin etkisiz olduğu durumlarda Endodontik cerrahi, ortodontik rahatsızlıklar, diş rahatsızlıkları, protez diş tedavileri ve dental implant tedavileri vb. olmak üzere geniş bir uygulama alanı bulunmaktadır.